Kállay családfa

A Kállay család egyike legrégiebb ősnemes családainknak, mely Szabolcs vármegyében a család nevét, és előnevét adó Nagy-Kálló mezővárost minden okmányaink emlékezetén túl, valószínűleg a haza első foglalása óta bírja. Eredetét a száznyolcz ős nemzetségek egyikéből, a Bolok-Simián nemből (genus) veszi, mint ezt a család levéltárában eredeti XIII. századbeli oklevelek tanusitják.Oklevelileg ismert törzse Ubul de genere Bolok-Simian (Balog-Semjén) volt, ki I. András király korában élt.

Partner:
Kállay család
Projekt időszak:
2012